Blekenbrink sfeer 2013 007

Omgeving

Ruilverkaveling, Landbouw en Landschap

De ruilverkaveling Brummen-Voorst nadert zijn voltooiing: de kavelovergang heeft plaatsgevonden en de nieuwe kavelgrenzen zijn uitgezet. De uitvoeringswerkzaamheden zijn op grote schaal van start gegaan. Dat heeft zeker ook invloed op het landschap. Zo worden ten behoeven van het opnieuw indelen van de bedrijfskavels hier en daar bomen en heesters gekapt. Wij hebben kunnen zien dat het verlenen van de benodigde kapvergunningen hier en daar geleid heeft tot reacties vanuit de bevolking. Dat is heel begrijpelijk, en het is ook te waarderen dat de bevolking opkomt voor de schoonheid van ons landschap. Voor de verbetering van de rendementen in de landbouw is deze ontwikkeling van groot belang. En laten wij eerlijk wezen: een renderende landbouw is één van de kurken waar het agrarisch cultuurlandschap op drijft. Maar het vraagt ook om een tegenprestatie.

Als (agrarische) gebruikers krijgen ook wij nu echt zicht op de nieuwe situatie van ons bedrijf. Wij kunnen onze percelen gaan indelen en kunnen plannen maken voor kavelverbetering. Wij liggen in een prachtig landschap aan de Voorsterbeek en krijgen alle grond mooi bij huis. Er worden sloten dichtgegooid en nieuwe gegraven. Er wordt geëgaliseerd en gedraineerd en er worden grenzen recht getrokken. Kortom: wij gaan er op vooruit (en dat was natuurlijk ook de bedoeling van de ruilverkaveling).

Maar de grond mooi bij huis was voor ons niet genoeg. Wij houden ook van een mooi landschap. En met in ons achterhoofd het vaak aangehaalde gezegde dat de boer het agrarisch cultuurlandschap heeft gemaakt gingen wij op zoek naar de mogelijkheden voor aankleding van het landschap. Zelf hadden wij al wel wat ideeën over een paar plekken die landbouwkundig minder ideaal waren (een lastige geer, een lage hoek, de buitenkant van een kavelpad), maar concreet was dat nog niet. Ook wisten wij wel dat je niet overal zomaar alles neer kunt poten: een rijtje grove dennen aan de Voorsterbeek is gewoon geen gezicht. Wij hadden behoefte aan een "meedenker", aan iemand die onze bescheiden landschappelijke wens kon plaatsen tegen de grotere achtergrond van het laagland beeklandschap tussen het bosgebied van Ekeby en de Voorsterbeek.

Deze medenker vonden wij bij de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Wat zij voor ons konden doen was

  • goed luisteren naar onze wensen (passende landschappelijke aankleding, maar niet ten koste van landbouwkundige kwaliteiten en te veel oppervlakte),
  • ons helpen met het opstellen van een beplantingsplan,
  • het opstellen van de subsidieaanvraag,
  • begeleiding bij de uitvoering.

In gesprek met Landschapsbeheer Gelderland bleek ons dat zij goed aan al onze wensen konden voldoen. Wat wij erg de moeite waard vonden is hun brede kijk op het plaatselijke landschap in zijn geheel. Zij zijn in staat om onze bescheiden bijdrage aan de ontwikkeling van het landschap een onderdeel te laten zijn van het grote geheel.

Inmiddels is een laagte in één van onze percelen uitgegraven tot een nieuwe poel. De knotwilgen er langs hadden wij enkele jaren daarvoor al gepoot.

Wat zij voor ons kunnen, kunnen zij ook voor u. De Stichting Landschapsbeheer Gelderland geeft advies en cursussen. Zij zijn te bereiken onder telefoon 026 3537444. De termijn voor het aanvragen en uitbetaling van subsidie voor erf- en kavelgrensbeplanting binnen het kader van de ruilverkaveling is inmiddels afgesloten. Wel staan de normale regelingen voor natuur- en landschapsontwikkeling open. Het Groenloket kan u verder helpen: 0900 36 36 360.

Internet
www.landschapsbeheergelderland.nl
www.groenloket.nl