blekenbrink algemeen blekenbrink 2013

Landbouwbedrijf

duurzame landbouw

De Blekenbrink (met als motto: Landbouw landschap mens milieu) is een kleinschalig landbouwbedrijf waar de harmonie tussen landbouwproductie, landschap, mens en milieu centraal staat. Wij proberen zo te werken dat

  • wij het milieu zo weinig mogelijk belasten,
  • het een positieve bijdrage levert aan het agrarisch cultuurlandschap,
  • wij er met plezier kunnen werken,
  • het voor klanten en recreanten leuk is om bij of langs ons bedrijf te komen,
  • het een redelijk inkomen oplevert.

Deze benaderingswijze staat bekend onder namen als duurzame landbouw, of geïntegreerde landbouw. Wij willen onze kennis en ervaring op dit gebied graag met anderen delen.

bedrijf in het kort

De bedrijfsoppervlakte is ca 7,5 hectare. Jaarlijks verbouwen wij op ca 1 ha consumptie-aardappelen die wij allemaal via huisverkoop afzetten. Daarnaast is er een fokkerij van IJslandse paarden met ca 20 paarden in verschillende leeftijdsklassen en een dekhengst. Bij deze hengst krijgen wij in de zomer gedurende enkele maanden in het totaal zo'n 15 à 20 merries ter dekking die elk ongeveer een maand blijven. Voor de paarden (inclusief de voerderwinning voor de winter) hebben wij ongeveer 5 ha grasland. Op de overige grond hebben wij ca 1,5 ha triticale. Triticale is een kruising van tarwe en rogge. Het graan wordt gebruikt voor de fabricage van varkensvoer. In 2009 hebben wij voor het eerst een klein deel zelf laten malen om te proberen er brood van te bakken. Det is zo goed gelukt dat we dit in 2010 op grotere schaal willen gaan doen. Aardappelland, grasland en graan  rouleren.

De Blekenbrink heeft een bescheiden interne kringloop: Gras en kuilvoer (balen) voor de paarden komt van het eigen bedrijf. Daarnaast eten de paarden met elkaar in de stalperiode (november tot en met april) ongeveer 8 ton (uitgesorteerde afval-) aardappelen. Alleen de veulens krijgen in de stalperiode dagelijks brokken bijgevoerd. Alle paardenmest gaat op het aardappel- en graanland. Stro van eigen graan wordt 's winters in de potstal gebruikt, wij kopen jaarlijks nog ongeveer 5 ton stro bij.

Blekenbrink integraal

De landbouwtak van De Blekenbrink is nauw verweven met de andere activiteiten: de advisering op het gebied van streekontwikkeling en de fokkerij van IJslandse Paarden.