blekenbrink algemeen blekenbrink 2013

Blekenbrink

De verschillende takken zijn nauw met elkaar verweven. Praktisch werk op het land in een mooi landschap geeft input voor het denkwerk over ontwikkelingen in het buitengebied. Het weiland voor de paarden wordt afgewisseld met aardappelland. En de paarden eten de aardappels die niet goed genoeg zijn voor de verkoop, en dat doen ze met veel smaak!

Landbouwbedrijf

duurzame landbouw

De Blekenbrink (met als motto: Landbouw landschap mens milieu) is een kleinschalig landbouwbedrijf waar de harmonie tussen landbouwproductie, landschap, mens en milieu centraal staat. Wij proberen zo te werken dat

  • wij het milieu zo weinig mogelijk belasten,
  • het een positieve bijdrage levert aan het agrarisch cultuurlandschap,
  • wij er met plezier kunnen werken,
  • het voor klanten en recreanten leuk is om bij of langs ons bedrijf te komen,
  • het een redelijk inkomen oplevert.

Lees meer

Toer de Boer op


"Maak Kennis met een ander plattelandsleven" dat is het motto van de vereniging Toer de Boer op. 'Toer de Boer op' is een vereniging van zo'n 55 agrarische en daaraan verwante bedrijven langs de Veluwezoom en in de IJsselvallei. Al deze bedrijven hebben een product of dienst van het platteland te bieden aan de recreant of consument. Dat varieert van mini-camping, huisverkoop van agrarische producten (zoals bijv kaas, ijs, jam, fruit, aardappelen, enz.), een bijzondere tuin, tot de organisatie van workshops, demonstraties en rondleidingen op of rond het bedrijf.

Lees meer

Omgeving

Ruilverkaveling, Landbouw en Landschap

De ruilverkaveling Brummen-Voorst nadert zijn voltooiing: de kavelovergang heeft plaatsgevonden en de nieuwe kavelgrenzen zijn uitgezet. De uitvoeringswerkzaamheden zijn op grote schaal van start gegaan. Dat heeft zeker ook invloed op het landschap. Zo worden ten behoeven van het opnieuw indelen van de bedrijfskavels hier en daar bomen en heesters gekapt. Wij hebben kunnen zien dat het verlenen van de benodigde kapvergunningen hier en daar geleid heeft tot reacties vanuit de bevolking. Dat is heel begrijpelijk, en het is ook te waarderen dat de bevolking opkomt voor de schoonheid van ons landschap. Voor de verbetering van de rendementen in de landbouw is deze ontwikkeling van groot belang. En laten wij eerlijk wezen: een renderende landbouw is één van de kurken waar het agrarisch cultuurlandschap op drijft. Maar het vraagt ook om een tegenprestatie.

Lees meer